Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Výzva č. 48

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 1. listopadu 2013 Výzvu č. 48 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18. prosince 2013, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionálního a nadregionálního významu (text Výzvy č. 48)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!