Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!