Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice Pstruží

ROK-2015

V HAZLOVĚ OTEVŘELI NOVOU TĚLOCVIČNU

V pátek 18. prosince se uskutečnilo  v Hazlově slavnostní otevření „Hazlovského centra sportu a volného času“, které bude sloužit především jako tělocvična pro místní základní školu, ale také hazlovským tělovýchovným spolkům. Tento projekt stál celkem 19 milionů Kč, z toho dotace z ROP Severozápad bude činit necelých 15,5 milionu Kč. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnila za Úřad Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad – Územního odboru realizace programu Karlovy Vary p. Vlasta Rezková, dále p. Edmund Janisch – člen Rady Karlovarského kraje a p. Martin Lukavec – statik, který se podílel na dokončení projektu.

 DSC_0140

Součástí programu bylo i sportovní vystoupení žáků místní školy, kteří zde předvedli několik ukázek, jak probíhá výuka tělesné výchovy a  zároveň si vyzkoušeli různé druhy sportů, které lze v nové tělocvičně provozovat. Poté vystoupily děti z pěveckého kroužku učitelky Ilony Kindlové a Hiphopová skupina DSC z Hazlova. Bylo vidět, že děti si jak sportování, tak i ostatní aktivity v nových prostorách užívají.

DSC_0184

PROVOZ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY 31. 12. 2015

Dovolujeme si upozornit na provoz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 31. 12. 2015. Podatelna bude v Ústí nad Labem pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách od 8:00 do 13:00 hodin, pracoviště v Karlových Varech nebude tento den v provozu.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2016.

 

PF

V PRVNÍM ČESKÉM GYMNÁZIU V KARLOVÝCH VARECH SKONČILA MODERNIZACE ZÁPADNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

V úterý 15. prosince proběhlo v Karlových Varech slavnostní  představení ukončení modernizace Prvního českého gymnázia. Žáci i učitelé tohoto gymnázia tak již mohou využívat nově zrekonstruované prostory budovy školy. Díky výstavbě nového západního křídla budovy i úpravám stávajících prostor se tak karlovarské gymnázium zařadilo mezi krajské školy, které žákům nabízejí nejen vysokou úroveň vzdělávání, ale také moderní a příjemné zázemí s potřebným technickým vybavením.

DSC08511

Stavba začala v červnu loňského roku. Projekt zahrnoval výstavbu nového západního křídla a částečnou rekonstrukci stávající budovy. Celkové náklady projektu dosahují  téměř  51 milionů korun, z toho předpokládaná dotace z ROP Severozápad činí  více jak 39 milionu korun. Zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu Karlovarského kraje.

DSC08529

Nová část gymnázia nabízí moderní aulu s prostorem pro vzdělávací a kulturní akce, včetně akcí pro veřejnost. Studenti se dočkali nových výtvarných ateliérů, hudebny, jazykové učebny a šaten, pedagogům jsou určeny nové kabinety. Po  vybudování výtahu se škola stala navíc bezbariérovou. Stavebními úpravami prošla i vstupní hala budovy, nad níž vznikla nová patrová nadstavba se zasedací místností. V přízemí vyrostla knihovna s čítárnou a připraven je bufet s oddychovým prostorem pro studenty. Studenti, pedagogický sbor i provozní pracovníci tak dostali krásný vánoční dárek.

ÚSTECKÁ NEMOCNICE ZREKONSTRUOVALA DĚTSKÝ PAVILON

Krajská zdravotní v roce 2015 zažívá v rámci investic velmi dynamický rozvoj.  V červenci letošního roku začala rekonstrukce dětské kliniky ústecké nemocnice. Stavební práce v tomto rozsahu proběhly po více jak dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby tohoto komplexu. V pátek 11. prosince proběhlo za účasti hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka, předsedy Úřadu regionální rady regionu Severozápad p. Milana Pipala a řady dalších hostů slavnostní představení moderních a příjemných prostor

DSC_0735

Rekonstrukce to byla rozsáhlá, realizace tohoto projektu stála téměř 22 milionů Kč, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad činila 85% celkových nákladů.

DSC_0747

Dětský pavilon se dočkal v rámci rekonstrukce nejen vybudování nových ambulancí, stacionáře a centrálních šaten pro zaměstnance, ale také je v zrekonstruovaných prostorách nová elektroinstalace, vzduchotechnika a rozvody medicinálních plynů. Zrekonstruované prostory tak po více jak dvaceti letech doslova září novotou.

KARLOVARSKÁ NEMOCNICE PROŠLA DALŠÍ VELKOU PROMĚNOU

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí dokončil projekt centralizace lékařské péče, který zahrnuje rekonstrukci a dostavbu hlavního pavilonu B. V úterý 8. Prosince zde  byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon, kam se ze starých nevyhovujících nemocničních budov L a M ve spodní části areálu stěhují pod jednu střechu dětské oddělení, ORL a infekční oddělení. Celkové náklady projektu činí 129 milionů korun, z toho dotace z Regionálního operačního programu ROP Severozápad dosahuje 85 milionů. Zbývající část uhradí ze svého rozpočtu Karlovarský kraj.

DSC07746

Stavba se rozkládá na ploše 5190 metrů čtverečních. Součástí centralizace je přístavba nového patra pavilonu B pro infekční oddělení a také nástavba pro ORL. Pacientům a zdravotníkům tak nyní budou sloužit přistavěné moderní a kvalitně vybavené prostory rekonstruovaného pavilonu B, který je propojen s pavilonem akutní medicíny. V nových prostorách má oddělení ORL 21 lůžek, dětské 30, infekční 20 a novorozenecká jednotka intenzivní péče 14 lůžek včetně šesti lůžek intenzivní péče 3. stupně. Infekční, dětské i ORL oddělení disponují každé dvěma ambulancemi. Pavilon B byl upraven podle standardů požární bezpečnosti s novým přístupovým schodištěm a výtahem pro infekční oddělení. Rekonstruovaná část se dočkala zateplení, včetně výměny všech původních oken. Současně v budově D vznikly centrální šatny zdravotnického personálu a z budovy D do G se přesunul hlavní sklad.

Prostory

Centralizace je především benefitem pro pacienty, kterým je nyní možné nabídnout a poskytnout komplexní péči v těsné vazbě na hlavní budovu, kde se nachází diagnostika nebo jednotky intenzivní péče.

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY SEVEROZÁPAD PŘEKONAL HRANICI 17 MILIARD KORUN

Od počátku programového období bylo na účty příjemců dotací z ROP Severozápad proplaceno více než 17 miliard korun, což představuje 894 žádostí o platbu (ŽoP). Ve finančním objemu jde o více než 80% původní alokace programu. Tento milník byl překročen proplacením ŽoP projektu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 14,2 milionů korun.

 

K dnešnímu dni program přijal 1390 projektových žádostí v objemu 49,5 mld. Kč. Schváleno k financování bylo 623 projektů (25,1 mld. Kč) a ukončených je 422 projektů. Největší alokace byly v prioritních osách „1 – Regenerace a rozvoj měst“, kde bylo díky dotačnímu programu v Karlovarském a Ústeckém kraji mimo jiné vybudováno, případně rekonstruováno 204,8 km silnic a „3 – Dostupnost a dopravní obslužnost“, kde prošlo revitalizací 105 ha území ve městech.

 

Společně s příjemci usilujeme o vyčerpání maximální částky z přidělené alokace. Za rok 2015 bude proplaceno více jak 2 miliardy korun, do poloviny roku 2016 to musí být dalších 2,5 miliardy korun. „Snažili jsme se udělat taková opatření, aby měli příjemci co nejvíce času na dokončení svých projektů, a my jsme zvládli zasmluvněné prostředky postupně proplácet. Úřad se s rozhodnutím Výboru Regionální rady o možnosti prodloužit termíny realizace projektů dostal do situace, kdy musí na konci období administrovat velké množství žádostí o platbu. Avšak díky stabilnímu týmu loajálních zaměstnanců se nám to daří“ říká ředitelka úřadu Jana Havlicová.