Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě

Nezařazené

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání