Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply