Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech

Archive for Červenec 2015

ROVNÉ PODMÍNKY PŘEDCHÁZEJÍ PROBLÉMŮM

V posledních dnech jsme v tisku zaznamenali postesknutí příjemců týkající se přísnosti řídicího orgánu při stanovování a následném dodržování podmínek dotace. „Jako předseda se mohu zaručit za to, že Regionální operační program Severozápad si zakládá na striktním dodržování podmínek a rovném přístupu ke všem příjemcům,“ uvádí předseda Regionální rady Milan Pipal.

 

„Poučili jsme se z minulosti a současný přístup řídicího orgánu ke kontrolám je v zájmu příjemců nejen dnes, ale i do budoucna,“ dodává Pipal, podle něhož může důslednost ochránit příjemce před případnými korekcemi v rámci následných kontrol.

 

„Víme, že administrativa je složitá. Příjemcům jsme ale otevření, nebráníme se komunikaci,“ podporuje předsedu ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová. „Každý za námi může kdykoli přijít konzultovat, je v zájmu našem i příjemců vyčerpat do konce programu co nejvíce finančních prostředků,“ doplňuje.

 

Regionální operační program je téměř na konci a na příjemce i úředníky je vyvíjen velký tlak. Obě strany mají výrazně kratší termíny na vyřízení, kontrolu a administraci žádostí o platbu. “Proto znovu apelujeme na příjemce, aby měli harmonogram nastavený reálně. Dnes je velký problém termíny prodlužovat, nehledejte tedy cesty jak získat více času, ale cesty, jak projekty urychlit a dokončit je včas,“ uzavírá Havlicová.

DSC_2568

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „JÁ A PROJEKT“ VSTOUPILA DO DRUHÉ POLOVINY

Fotografická soutěž „JÁ A PROJEKT“ byla zahájena a je v plném proudu. Pravidla a podmínky soutěže jsou jednoduchá a šanci vyhrát má opravdu každý. Stačí jen vyfotit se u jakéhokoli projektu financovaného z prostředků ROP Severozápad a fotografii poslat na emailovou adresu fotosoutez@nuts2severozapad.cz.

V tuto chvíli nám dorazilo již několik krásných fotek z Karlovarského i Ústeckého kraje. Konkrétně se jedná o projekty Dům porcelánu v Dubí, přístav Nučničky, hotelový komplex Větruše, Děčínský zámek, Karlovarská krajská nemocnice, památková zóna Jiřetín pod Jedlovou nebo městské sportoviště v Oseku.

Přehled dalších projektů, u kterých se můžete vyfotit a poslat foto do soutěže naleznete zde.

Na výherce soutěže čekají zajímavé ceny – fotoaparát, tablet nebo čtečka knih.

Těšíme se na další krásné fotky.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ EVROPSKÉ KOMISE

Ex post evaluace implementačního systému politiky soudržnosti 2007-2013

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování zahájilo projekt evaluace implementačního systému politiky soudržnosti 2007 – 2013 za účelem vyhodnotit účinnost a efektivitu implementačních systémů na podporu provádění politiky soudržnosti ve všech členských státech EU ve zmíněném programovém období.

Hlavním účelem je poučit se ze zkušeností získaných v programovém období 2007-2013 s cílem zlepšit implementační systém v budoucnu. Společnosti KPMG a Prognos, které evaluaci zajišťují, připravily online průzkum, aby bylo možné lépe pochopit názory těch, kteří se zabývali těmito fondy – buď na straně jejich řízení, na straně příjemce finančních prostředků, či jako poskytovatele podpory ostatním při vyplňování žádostí o dotaci nebo jako realizátora hodnocení, atd. Můžete se podělit o svůj názor na všechna tato témata, nebo pouze na ta, která si vyberete.

Své odpovědi můžete zaznamenat v on-line dotazníku ZDE. Dotazník je k dispozici v českém jazyce po výběru „Česky“ v pravém horním rohu. Detaily k vyplnění se dozvíte na uvedené webové stránce před samotným vstupem do dotazníku.

Děkujeme všem příjemcům, regionálním partnerům a dalším za spolupráci a vyplnění uvedeného dotazníku.

 

EU

 


< ?php $postid = get_the_id(); pvc_stats_update( $postid, 1 ); ?>

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SCHVÁLIL POSLEDNÍ PROJEKTY, CELKEM ZA 330 MILIONŮ KORUN

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Karlových Varech, 30. června 2015, schválili poslední projekty, které prošly hodnocením a budou doporučeny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná o čtyřiadvacet projektů ze třech výzev v celkové výši přes 330 milionů korun.

„Největší podíl schválených projektů, tedy jednadvacet v objemu téměř 250 milionů korun, je z Výzvy č. 67 pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Kvůli převisu poptávky jsme na dnešním jednání schválili navýšení alokované částky v této výzvě tak, abychom pokryli všechny projekty, které prošly hodnocením. Zbývající tři projekty jsou z výzev týkajících se IPRM Ústí nad Labem a Karlovy Vary,“ upřesnil předseda Regionální rady Milan Pipal.

 

???????????????????????????????

 

 V rámci Výzvy č. 67 bylo předloženo 29 projektů, přičemž osm žádostí bylo během administrativních kontrol z hodnocení vyřazeno (důvodem bylo nesplnění přijatelnosti či formálních náležitostí projektu). Mezi úspěšnými žadateli byly například obec Dalovice s projektem Dokončení I. Etapy společenského objektu Dalovice; městys Brozany nad Ohří s projektem Modernizace veřejného prostoru nebo obec Perštejn s rekonstrukcí kulturního centra (seznam všech projektů viz přiložená tabulka).

 

U výzev č. 65 a 66 se jednalo o projekty IPRM Karlovy Vary a Ústí nad Labem. Zatímco Karlovým Varům byl schválen jeden podaný projekt – Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště, městu Ústí nad Labem prošly hodnocením projekty dva – Elektronický odbavovací systém pro cestující a Inteligentní zastávky (viz přiložená tabulka)

Schválené projekty – 65., 66., 67. výzva

DÍKY ROP MAJÍ V OSEKU NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL

Za krásného slunečného počasí byl 17.6.2015 slavnostně otevřen městský sportovní areál v Oseku. Bývalé fotbalové hřiště Baníku Osek bylo propojeno s herními plochami u objektu základní školy v Hrdlovské ulici a změnilo se na velkoryse řešené městské sportoviště. Vzniklo zde tréninkové hřiště s umělým trávníkem, hřiště na volejbal, nohejbal, badminton, plážový volejbal a najdete u i víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které lze využívat také pro florbal. Pro atletické disciplíny byl vytvořen běžecký ovál s umělým povrchem, vrhačský sektor a prostor pro skok do dálky.

Stavební práce byly realizovány od dubna 2014 a byly ukončeny v dubnu letošního roku. Revitalizaci městského sportoviště bylo možné zahájit zejména díky dotaci z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad. Z celkových nákladů ve výši necelých 30 mil. Kč včetně DPH bylo z dotace uhrazeno 85% uznatelných nákladů, tj. 25 mil. Kč., zbývající částku zaplatilo město ze svého rozpočtu.