Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

Archive for Březen 2015

DÍKY PODPOŘE Z ROPU MAJÍ V LITOMĚŘICÍCH NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

     Upravené trasy cest, nový mobiliář, zpevněná centrální plocha k pořádání kulturních akcí, originální vodní prvky, altán pro studenty, dětská, sportovní a dopravní hřiště s vlastním zázemím, netradiční informační systém. Vítejte v největším litoměřickém parku Jiráskovy sady,  které byly dne 23. března po několikaměsíční rekonstrukci slavnostně otevřeny návštěvníkům.

DSC_0567

     Obnovený park vychází vstříc nejrůznějším potřebám návštěvníků napříč generacemi i zájmy. Nabízí místa pro setkávání, hru, sport i odpočinek. Centrální část Jiráskových sadů je nově uzpůsobena pro pořádání kulturních akcí. Původní fontánu nahradily mnohem lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Návštěvníci v parku zde dále naleznou dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky, mlatovou plochu pro hru pétanque i obnovené víceúčelové sportovní hřiště s novým barevným povrchem a večerním osvětlením. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán nejen pro setkávání studentů. Projektant nezapomněl ani na čtyřnohé miláčky, pro které jsou v Jiráskových sadech vyhrazeny dvě psí louky.     

      DSC_0594                                                    

     Zároveň s revitalizací Jiráskových sadů se podařilo zbourat staré, potřebám již nevyhovující dětské dopravní hřiště a na stejném místě postavit zcela nové se správní budovou, která po architektonické stránce lépe ladí nejen k parku, ale i sousednímu kostelu. Finance na realizaci této souběžné akce získalo město z Regionálního operačního programu Severozápad. Dotace činila 12,9 milionu korun. Dalších 2,4 milionu korun představuje vlastní podíl města. „Celý projekt je skvělou ukázkou toho, jak zábavnou formou vzdělávat a smysluplně využít získané prostředky a já pevně věřím, že park i dětské hřiště budou těmi místy, kam se lidé budou rádi vracet,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová.

DSC_0629

     Dopravní hřiště, které opět provozuje Dům dětí a mládeže Rozmarýn, má zcela novou podobu. V průběhu stavby došlo k demolici lávky, některých asfaltových cest, semaforů, osvětlení apod. Zbourána byla stará budova, na jejímž místě vyrostl nový správní objekt s novou učebnou, administrativním a sociálním zázemím pro provozovatele i jeho návštěvníky. Cyklisté přitom smějí nejen na dopravní hřiště. Umožněn jim je i vjezd do parku při využití páteřních komunikací.

DSC_0637

     „Věřím, že se v novém parku lidé budou cítit dobře a v hojné míře ho budou využívat aktivně a ohleduplně,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.

SEMINÁŘ K PŘEDSTAVENÍ IROP PROBĚHNE V ÚSTÍ NAD LABEM 8. DUBNA 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad pořádají dne 8.4.2015 od 9.30 hod Seminář k představení IROP.

Seminář se uskuteční v Kulturním středisku Ústí nad Labem ( Velká Hradební 619/33, Ústí nad Labem ) v prostorách sálu restaurace.

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na:  http://www.dotaceEU.cz/irop.

 

logo mmr

O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD MAJÍ STÁLE ZÁJEM TAKÉ NEMOCNICE

Úřad Regionální rady přijal v pátek 20. března tři projektové žádosti v rámci výzvy č. 68, jež se týká oblasti podpory 1. 3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vzhledem k převisu poptávky je opět jasné, že o evropské dotace mají instituce stále zájem.

Územní pracoviště v Ústí nad Labem a Karlových Varech přijala žádosti o dotace v celkové výši přes 286 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka na výzvu je přitom 180 milionů korun.

Dvě projektové žádosti podala na Úřad Regionální rady krajská nemocnice v Karlových Varech, která by z evropských dotací ráda zakoupila nové zdravotnické přístroje a obnovila přístrojové vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici v Chebu. Podané žádosti jsou v celkové výši přes 150 milionů korun.

Třetím podaným projektem je nákup zdravotnických přístrojů pro Krajskou zdravotní a.s. (výše dotace necelých 135 milionů korun).

 

LTmr_02

 

V oblasti podpory infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů mohou kraje, jimi zřizované či založené organizace a nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, nákup nových strojů a technologií nebo na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.

Celkový výčet podaných žádostí s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBENÍCÍCH SE DOČKAL REKONSTRUKCE TAKÉ DÍKY ROP SEVEROZÁPAD

Ve čtvrtek 12. března byl za účasti zástupců vedení obce a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Městský úřad v Třebenicích. Rekonstrukce proběhla i díky dotační podpoře z Regionálního operačního programu Severozápad v celkové výši  necelých 26 mil. Kč.

DSC_0466

 

Stav úřadu byl již léta nevyhovující. Revitalizace představovala kompletní rekonstrukci tří budov včetně interiéru. Došlo k  celkové modernizaci budov č.p. 145, č.p.1 a č.p.2, které jsou součástí MěÚ. Objekt slouží především jako správní budova. V rámci akce byla vyměněna část krovů a střešní krytina. Zcela nová je elektroinstalace, odpady a rozvod vody. Budovy jsou z části zatepleny a na budově s poštou jsou instalována nová okna. Na všech třech objektech je nová fasáda a je také vydlážděný celý dvůr úřadu, který dnes odkrývá i část kanalizace. Byl zde také vybudován dnes už povinný přístup pro tělesně handicapované.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění spokojenosti obyvatel města i obyvatel okolních obcí se službami v oblasti veřejných služeb a zvýšení kvality života v obci. Dalším cílem revitalizace objektu městského úřadu je smysluplné propojení objektů a sjednocení jednotlivých provozních částí objektu. Důležité kanceláře, které občané navštěvují nejčastěji, jsou v přízemí. Vzniklo zde infocentrum, prostory pro činnost spolků, zázemí zde má také Městská policie Třebenice. Společenský sál se zázemím je určen pro kulturní akce, akce občanů a spolků, koncerty, školení, semináře apod.

DSC_0509

 


ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY NAVŠTÍVIL HEJTMAN OLDŘICH BUBENÍČEK

Sídlo Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem navštívil ve středu 11. března hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. S ředitelkou Janou Havlicovou si prohlédl prostory celého úřadu a setkal se například s vedoucími a referenty oddělení administrace a realizace a kontroly projektů.

???????????????????????????????

 

Hejtman společně s vedením řešil také otázku budoucnosti zaměstnanců regionální rady a čerpání peněz z evropských fondů. V tuto chvíli však pracovníci úřadu stále přijímají a administrují projektové žádosti za programové období 2007 – 2013. Prioritou je vyčerpat maximum financí na smysluplné a veřejně prospěšné projekty, které pomáhají rozvoji nejen v Ústeckém kraji, ale v celém severozápadním regionu.

 

???????????????????????????????

 

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SCHVÁLIL NOVÉ PROJEKTY V RÁMCI IPRM

Výbor Regionální rady (VRR) na svém zasedání 10. března 2015 schválil další projekty z výzev č. 56 a 57 týkajících se Integrovaného plánu rozvoje měst v Ústeckém a Karlovarském kraji.Celkem se jedná o dvanáct projektů v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě a Karlových Varech (viz přiložená tabulka). Největší dotaci v rámci těchto výzev Úřad Regionální rady poskytne na ústecký projekt plaveckého areálu Klíše, a to téměř 154 milionů korun.

 

DSC_0417

 

 

 

Ředitelka Jana Havlicová spolu s předsedou Milanem Pipalem na tiskové konferenci seznámili přítomné také s průběhem realizace ROP Severozápad. „Program patří mezi rizikové jen z toho důvodu, že byl pozastaven. Aktuálně se snažíme vyčerpat maximum peněz a úřad šlape, jak má,“ uvedl předseda. Úřad má v současnosti stále vyhlášené výzvy, přičemž ukončení příjmu žádostí je 20. března pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 8. dubna pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

„Je důležité, aby příjemci s novými projekty opravdu nevyčkávali na poslední chvíli,“ doplnila ředitelka Jana Havlicová, která tak opětovně upozornila na krátké lhůty při realizaci nových projektů. Ty mohou být schváleny až v srpnu letošního roku.

Schválené projekty z 56. a 57. Výzvy