Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Archive for Únor 2015

MEZI MALÝMI A STŘEDNÍMI MĚSTY JE O DOTACE Z ROPU STÁLE VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad stále velký zájem. Do 24. 2. 2015, kdy končily výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1. 2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, zaevidoval Úřad Regionální rady celkem 52 žádostí o dotace ve výši přes 572 milionů korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je přitom celkem 300 milionů korun.

Množství podaných žádostí potvrzuje zájem ze strany obcí, „Těší mne, že města, obce i instituce o prostředky z regionálního operačního programu stojí i přes to, že program v letošním roce končí a na realizaci zbývá málo času. Hodnocení projektů si vyžádá i přes maximální úsilí úřadu určitý čas a může se stát, že projekty podané do výše uvedených výzev budou schvalovány až na srpnovém zasedání Výboru Regionální rady. Je proto důležité, aby žadatelé nevyčkávali na podpis smluv a s realizací začali co nejdříve. Zároveň není nutné se obávat nedostatku prostředků, program je připraven v případě kvalitních projektů částku vyhlášenou ve výzvě navýšit.“, říká ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová.

Výše uvedené výzvy nebyly jediné, které Úřad Regionální rady v letošním roce vyhlásil. Stále ještě aktuální jsou výzvy týkající se integrovaných plánů rozvoje měst pro Ústí nad Labem a Karlovy Vary (výzvy končí 8. dubna 2014) a výzva týkající se infrastruktury v oblasti lidských zdrojů (lhůta pro podání žádostí běží do 20. 3. 2015). Zbývající alokace na tyto výzvy je přes 320 milionů korun.

Celkový výčet žádostí podaných do výzev č. 67 a 69 s jednotlivými finančními objemy naleznete v přiložené tabulce.

OMEZENÍ PROVOZU ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY

V souvislosti s příjmem nových projektových žádostí podávaných v rámci 67. a 69. výzvy ROP SZ si dovolujeme upozornit na omezení provozu územních pracovišť – oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Projektoví manažeři oddělení administrace projektů nebudou ve dnech 19. 2. 2015 – 24. 2. 2015 dostupní pro osobní konzultace (s výjimkou již předem nasmlouvaných konzultací). V tomto období se budou plně věnovat příjmu projektových žádostí.

Děkujeme za pochopení.