Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Archive for Leden 2015

PRVNÍ SEMINÁŘ K IROP PROBĚHL V KARLOVÝCH VARECH

První seminář pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) k představení Integrovaného operačního programu (IROP) se uskutečnil v Karlových Varech ve středu 28. ledna 2015.

Obsahově se seminář týkal nového programového období 2014 – 2020, s důrazem právě na IROP. Novinky z jednání s Evropskou komisí v otázce schvalování programu prezentovala JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, sekce Národního orgánu pro koordinaci.

Letáčková zhodnotila přípravy programu i jednotlivá jednání a společně s ředitelem odboru řízení operačních programů Ing. Rostislavem Mazalem představili harmonogram důležitých termínů, jako i detailní zaměření celého programu (viz níže).

 

HARMONOGRAM:

Aktuální verze PD IROP – k 15. 12. 2014

Probíhá vyjednávání s EK – snaha do konce února mít vyjednaná sporná místa

Audit připravenosti – od dubna 2015

Schválení programu – do polovina roku 2015

První výzvy v IROP – od poloviny roku 2015

Předběžný plán výzev IROP (k dispozici ZDE)

 

Na závěr semináře, jehož se zúčastnilo přes 140 lidí z celého kraje, byly představeny Integrované nástroje v IROP (Integrované teritoriální investice – ITI, Integrované plány rozvoje území – IPRÚ a Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD) a informační systém KP14+.

 

 
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE JSOU K DISPOZICI ZDE

 

Další ze série seminářů se uskuteční v Liberci, zástupci MMR zavítají také do Ústí nad Labem, a to konkrétně 8. dubna 2015. Harmonogram jednotlivých seminářů a kompletní informace naleznete také na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

 

20150128_Seminar IROP

 

STRUKTURA IROP:

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (infrastruktura)

Silnice – 945 mil. EUR

Doprava – 473 mil. EUR

IZS – 151 mil. EUR

 

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (lidé)

Sociální inkluze – 338 mil. EUR

Sociální podnikání – 26 mil. EUR

Zdravotnictví – 284 mil. EUR

Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR

Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR

 

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (Instituce)

Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR

eGovernment – 330 mil. EUR

Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR

Kulturní dědictví, e-Government, územně plánovací dokumentace

 

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

Alokace 390 mil. EUR

Posílení CLLD, provozní a animační náklady

 

 

 

logo mmr

 

CHEBSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE NEJMODERNĚJŠÍ V KRAJI

Nejmodernější dětské dopravní hřiště v kraji vyrostlo na nevyužitém pozemku v blízkosti sídliště Skalka v Chebu. Dopravní výuku na ploše téměř 2000 m2 tak budou moci absolvovat děti ze všech základních, mateřských škol i veřejnosti.

„V karlovarském kraji se jedná o nejlepší dopravní hřiště. Byly zde vybudovány semafory, přechody nebo kruhový objezd,“ uvedl starosta města Petr Navrátil. Výstavba hřiště stála přibližně 12,5 milionu korun, přičemž město se na financování podílelo z patnácti procent. „Zbývajících 85% poskytuje Regionální operační program Severozápad, za což jsme velmi rádi,“ doplnil Navrátil.

Vlastníkem hřiště je město, provozovatelem bude po předání Dětský dům dětí a mládeže Sova. „Dopravní hřiště bude v dopoledních hodinách fungovat pro základní školy, v odpoledních hodinách bude otevřeno pro veřejnost,“ uvedl ředitel DDM Miloslav Šverdík.

K předání hřiště by mělo dojít nejspíše v dubnu, kdy začne dopravní výchova také ve školách. Kromě výše uvedeného budou dětem k dispozici také různé typy křižovatek nebo železniční přejezd. Součástí hřiště je rovněž budova s učebnou a potřebným zázemím.

 

Reportáž o novém dopravním hřišti přinesla také Regionální televize Západ, zhlédnout ji můžete ZDE.

 

Dopravni hriste Cheb - TV Reg. Zapad

Zdroj: Regionální televize Západ

PŘÍSTUP AUDITNÍHO ORGÁNU K UPLATNĚNÍ FINANČNÍCH OPRAV U JŘBU

Dne 26. 11. 2014 obdržel řídící orgán vyjádření Auditního orgánu Ministerstva financí, kterým upravil své původní stanovisko k postupu při uplatnění finančních oprav za neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání dodatečných prací/služeb. V zájmu minimalizace celkové chybovosti programu je řídící orgán nucen respektovat aktuální přístup Auditního orgánu. Na základě zmíněného vyjádření a v souladu s postupy stanovenými v Rozhodnutí Komise C(2013)9527 ze dne 19. 12. 2013 (Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky) se u jednotlivých položek dodatečných prací/služeb, které byly zadány v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a současně nesplňují podmínky § 23 odst. 7 písm. a) citovaného zákona pro jeho využití (nezbytnost a objektivní nepředvídanost), provede finanční oprava ve výši 100 % (tyto položky budou považovány za nezpůsobilé výdaje). Zbývající položky budou ponechány jako způsobilý výdaj za podmínky, že celková hodnota dodatečných prací/služeb nepřesáhla hodnotu 20 % z ceny původní veřejné zakázky.

V návaznosti na tyto skutečnosti došlo k úpravě Tabulky finančních oprav a Tabulky snížených odvodů (aktualizaci příloh Externího metodického pokynu č. 67 – Porušení rozpočtové kázně), na což jste byli upozorněni zde  .

logo_severozapad

 

NOVÉ VÝZVY PŘINESOU ZMĚNY V PODMÍNKÁCH, ŽÁDATELÉ MUSEJÍ BÝT PRECIZNÍ

Výbor Regionální rady (VRR) schválil vyhlášení nových výzev a v této souvislosti aktualizoval také jejich specifické podmínky. K nejvýraznějším změnám došlo u celkových způsobilých výdajů projektu, harmonogramu projektu a zadávacího/výběrového řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu.

Nijak výrazně se nebudou lišit výzvy v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (Karlovy Vary) a Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Ústí nad Labem). Podmínky pro žadatele se změní v oblastech 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Co se týká samotné realizace projektů, budou nastaveny jako jednoetapové. Ukončeny pak budou předložením monitorovací zprávy do 30. 10. 2015 (u oblasti podpory 1.2 a 2.2) a do 30. 11. 2015 (u oblasti podpory 1.3).

Další změnou je omezení maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů. U projektů v oblastech podpory 1.2 a 2.2 budou limity min. 5 milionů Kč a max. 25 milionů Kč. U projektů v oblasti podpory 1.3 není maximální hranice stanovena, minimální bude 30 milionů Kč.

Důležitým bodem je pak zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky, které musí být zahájeno v době podání projektové žádosti (registrace).

P1020092

Všechny informace žadatelé samozřejmě najdou v jednotlivých výzvách, které budou vyhlášeny na konci ledna letošního roku. „Plánujeme vyhlášení pěti výzev s celkovou alokací přes 600 milionů korun,“ uvedl předseda Regionální rady Milan Pipal.

Úřad Regionální rady tak v 1. polovině roku 2015 očekává další nápor nových projektů, předchozí projektové žádosti přitom stále zpracovává. Uzavírání smluv u schválených projektů z podzimních výzev bude probíhat až do dubna 2015. Následně budou pracovníci úřadu administrovat projektové žádosti přijaté v rámci výzev vyhlášených v roce 2015. „Je možné, že dojde k situaci, kdy budou nové projektové žádosti schvalovány až na srpnovém zasedání VRR, přičemž smlouvy budou následně podepisovány během měsíce září a října“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová.

„Žadatelé by za žádnou cenu neměli s realizací projektu vyčkávat na poslední chvíli a začít okamžitě! Nikoli až po podpisu smlouvy. Je v našem společném zájmu, aby projekty byly dokončeny včas, tak, aby mohly být proplaceny,“ dodala Havlicová.

Vyhlášení výzev bylo schváleno Výborem Regionální rady v pondělí 19. ledna 2015. Členové výboru schválili také projekty z šesti výzev, týkajících se dopravní infrastruktury, revitalizace měst a obcí nebo cestovního ruchu

 

Plán výzev 2015

 

Schválené projekty z Výzev č. 57., 59., 60., 62., 63., 64.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Na základě Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2013), byla upřesněna pravidla pro používání řady finančních oprav, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. V případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku, uplatní se sazby finančních oprav uvedené v části I a II Tabulky finančních oprav, popř. Tabulky snížených odvodů (5 %, 10 %, 25 % a 100 %).

Na základě výše uvedeného řídicí orgán ROP SZ aktualizoval přílohy Externího metodického pokynu
č. 67 Porušení rozpočtové kázně, tj. přílohu č. 1 Tabulka finančních oprav a přílohu č. 2 Tabulka sníženích odvodů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz v sekci „Pro příjemce“ v podsekci „Metodické pokyny“. Dále pak v příloze č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je k dispozici v sekci „Pro žadatele“ v podsekci „Výzvy a dokumentace“ – „Smlouva o poskytnutí dotace“.

logo_severozapad

 

SEMINÁŘ K PŘEDSTAVENÍ IROP PROBĚHNE V KARLOVÝCH VARECH 28. LEDNA 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pořádají dne 28.1.2015 od 9:30 hodin seminář k představení IROP.

Seminář se uskuteční v hotelu Dvorana (Karlovy Vary, Chebská 394/44, Salon A).

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na:  http://www.dotaceEU.cz/irop.

 

logo mmr