Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Archive for Listopad 2014

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ROP SEVEROZÁPAD

Nejen pro děti připravil Úřad Regionální rady akci s názvem Mikulášská nadílka s ROP Severozápad. Ta se uskuteční v pátek 5. prosince mezi 10. a 17. hodinou na Ježíškově cestě v Božím Daru v Krušných horách. Na každého účastníka čeká zdarma vánočka, punč, kakao a drobný dárek.

Mikulas_ROP SZ

 

Srdečně Vás zveme, abyste s námi strávili příjemný den a věříme, že si ho společně všichni užijeme!

 

Kompletní informace o akci naleznete v POZVÁNCE.

PŘEDSEDA PETR NAVRÁTIL ODSTOUPIL Z FUNKCE, NAHRADÍ HO MILAN PIPAL

Výbor Regionální rady na svém listopadovém zasedání přijal rezignaci předsedy Ing. Petra Navrátila (ČSSD). Rozhodnutí nově zvoleného starosty Chebu schválili členové bez výhrad.

„Rezignaci jsem podal k 30. listopadu. Moje rozhodnutí souvisí s dohodou střídání zástupce za Karlovarský a Ústecký kraj po dvou letech a také s tím, že jsem byl zvolen starostou Chebu,“ uvedl Navrátil, který ze svého postu odstoupí ke konci listopadu. ROPu se ale bude věnovat i nadále, a to ve funkci místopředsedy, v níž nahradí RSDr. Milana Pipala (KSČM).


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Právě Milan Pipal, krajský zastupitel za Ústecký kraj, zastupitel v Žatci a předseda Finančního výboru Ústeckého kraje, byl výborem coby nový předseda jednomyslně schválen. S Petrem Navrátilem si fakticky od 1. prosince 2014 jen vymění své funkce.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dohlíží na činnost rady a jejího úřadu, který má na starosti přidělování dotací v ROP Severozápad. Je tvořen šestnácti členy – za každý kraj (Ústecký a Karlovarský) osmi zástupci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mimo volby nového předsedy výbor schválil také Komunikační plán na rok 2015, Plán čerpání technické asistence ROP Severozápad na rok 2015 nebo Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2015.

Výbor se také věnoval vyhlášení dodatečných výzev v lednu 2015. V současné době tak Úřad Regionální rady oslovil potenciální žadatele a ověřuje zájem v oblastech podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

 

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O DODATEČNÝCH VÝZVÁCH VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU PRO OBLAST PODPORY 1.3, 3.1 A 3.2

Na základě informací Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj uvažuje Řídicí orgán ROP Severozápad o možnosti realizovat v souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 tzv. „nefungující projekty“, které musí splňovat následující parametry:

 

– Minimální přípustná výše celkových výdajů (způsobilých + nezpůsobilých) na jeden projekt činí 5 mil. EUR, tj. cca 138 645 000 Kč.

– Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ) je 31. 3. 2019.

– Z dotace EU (ROP Severozápad) bude proplacena pouze ta část projektu, která bude zrealizována do 31. 12. 2015 (zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele).

 

Případná výzva pro tzv. „nefungující projekty“ nebude mít žádné další specifické omezující podmínky (kromě výše uvedených). Předpokládaný termín pro vyhlášení této výzvy v oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ je leden 2015.

 

V případě, že byste měli zájem o realizaci takového projektu, vás žádáme o vyplnění a zaslání přiloženého projektového záměru nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

Formulář k projektovému záměru je ke stažení ZDE.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Karlovarský kraj:

Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústecký kraj:

Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

logo_severozapad

ROP SEVEROZÁPAD UVAŽUJE O DODATEČNÝCH VÝZVÁCH V OBLASTI PODPORY 1.2 A 2.2

Řídicí orgán ROP Severozápad uvažuje o vyhlášení dodatečných výzev v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“, prostřednictvím kterých by mohly být podpořeny rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.

 

Podmínky plánovaných výzev v oblasti podpory 1.2 a 2.2 jsou následující:

– V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací/výběrové řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu na stavební práce a dodávky. Za zahájení zadávacího/výběrového řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění či uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. článek 2 bod 14, článek 22 bod 1, článek 24 bod 1 a článek 25 bod 1 Pokynů pro zadávání zakázek). Tato podmínka se nevztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie.

– Podpořeny budou pouze jednoetapové projekty (dvou a víceetapový projekt nebude možný).

– Nejzazší datum ukončení projektu (předložení MZ s ŽoP) je 30. 10. 2015.

– Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 mil. Kč.

 

Předpokládaný termín pro vyhlášení těchto dodatečných výzev je leden 2015. Pro jejich přesné naplánování ale musíme znát potřeby a možnosti jednotlivých žadatelů.

 

Proto oslovujeme vás, jako potenciální žadatele, s žádostí o vyplnění přiloženého projektového záměru, díky němuž nám můžete zaslat podrobnější informace o vámi připravovaných projektech.

 

Projektový záměr nám, prosím, zašlete nejpozději do 24. listopadu 2014 na e-mail barbora.kloubkova@nuts2severozapad.cz.

 

Formulář k projektovému záměru je ke stažení ZDE.

 

V případě potřeby konzultovat své projektové záměry se, prosím, obracejte na pracovníky z oddělení administrace projektů:

Karlovarský kraj:

Ing. Marie Míšková, tel. 354 222 631, 736 650 701, e-mail marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústecký kraj:

Jitka Štainerová, tel. 475 240 665, 736 650 716, e-mail jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

logo_severozapad

MINISTERSTVO FINANCÍ PŘEHODNOCUJE VÝSLEDKY AUDITU, PRVNÍ USPĚL ŽATEC

Město Žatec uspělo u Ministerstva financí s odvoláním proti platebnímu výměru na odvod porušení rozpočtové kázně a je prvním z příjemců, kterému byl přehodnocen platební výměr vydaný na základě výsledků mimořádného auditu z listopadu 2011 – dubna 2012. Odvolací orgán Ministerstva financí dospěl po více jak dvou letech k jinému závěru než audit společnosti Deloitte Advisory s.r.o. a platební výměr Žatci snížil z téměř 175 milionů na necelých 178 tisíc Kč.

20140813_Ž+LTM 1

Město Žatec není jediným příjemcem, který se vůči výsledku auditního orgánu odvolal. Úřad Regionální rady vystavil v loňském roce 40 platebních výměrů celkem 14 příjemcům dotací z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze soukromé sféry. Proti 37 vystaveným platebním výměrům podali příjemci odvolání, která byla postoupena odvolacímu orgánu.

V tuto chvíli se jedná prozatím o první rozhodnutí odvolacího orgánu k platebním výměrům, které Úřad Regionální rady vystavil na základě výsledků již zmiňovaného mimořádného auditu, který pro Ministerstvo financí – Auditní orgán provedl externí dodavatel auditorských služeb, společnost Deloitte Advisory, s.r.o. Tento audit proběhl na základě požadavků Evropské komise na náhodně vybraném vzorku 35 projektů Regionálního operačního programu Severozápad. Závěry těchto auditů, a tedy i jednotlivá zjištění byla potvrzena Ministerstvem financí.

Dle vyjádření auditorů a zástupců Ministerstva financí se zjištěné nesrovnalosti týkaly především pochybení při procesu zadávání veřejných zakázek a proplacení dotace na výdaje, které svým charakterem nemohly být způsobilými výdaji projektu.

Regionální rada jako řídící orgán ROP SZ musela dle platné metodiky finančních toků přijmout závěry auditu v plném rozsahu a neměla možnost je rozporovat. Konkrétně u Žatce se podle auditní zprávy jednalo o nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. při zadávání veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu „Chrám Chmele a Piva“.

ROP SEVEROZÁPAD PODPOŘÍ REVITALIZACI NÁDVOŘÍ DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU

Nádvoří děčínského zámku se i díky financím z ROP Severozápad přiblíží historickému stavu z počátku 20. století. Smlouvu o poskytnutí dotace podepsalo město na Úřadě Regionální rady v Ústí nad Labem na konci října.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt „Revitalizace nádvoří děčínského zámku“ byl zaregistrován 24.6.2014 v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. Účelem tohoto projektu je památková obnova nádvoří zámku Děčín. Charakter nádvoří by se měl přiblížit historickému stavu z počátku 20. století, které známe z historické fotodokumentace. Návrat do původního stavu nebude doslovný, neboť bude mírně modifikován vzhledem k současným potřebám provozu zámku.

Celkové výdaje projektu ve výši  6 mil. Kč budou z 85% hrazeny dotacemi z rozpočtu RR SZ, zbytek bude uhrazen z vlastních prostředků žadatele. Předpokládané datum zahájení revitalizace projektu je 16.2.2015, předpokládané datum ukončení projektu je 28.8.2015.